Aidat Takip Sistemi

Konutunuza ait aidat ödeme bilgilerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Eryaman Toplu Yapı Yönetimi - Konut Aidat Bilgileri

Konut Sakini Sicil Bilgileri

EK BİLGİLER


  1. Hesap mutabakatı sağlanabilmesi için ödeme makbuzlarının yönetimimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
  2. Ödeme makbuzlarının 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.
  3. Yönetim planının 6. madde 1.c bendine göre "Kat maliki veya kiracı ödemede geciktiği günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır."
  4. Bu belge borcu yoktur belgesi olarak kullanılamaz.
  5. Hesap özetinin aslı yönetimdedir. İnterneteki verilerin yönetimi bağlayıcılığı yoktur.
  6. İcra işlemi yapılan dairelere ait masraflar dahil değildir.

Kısaltmalar


N: Normal Ödeme / T: İcradan Ödeme / F: Ana Para Ödeme / İ: İcrada / Boş: Ödenmemiş


# Tahakkuk Ödeme Bilgisi Borç Bilgisi
Dönem Tahakkuk Gck.Tzm. Toplam Ödenen Makbuz Tarihi Durum Tahakkuk Gck.Tzm. Yekün